• No 10.04.2014. ir iespējams iesniegt iesniegumu, lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei 2014./2015. saimnieciskajā gadā!!
  • No 09.04.2014. ir iespējams iesniegt Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam, izmantojot EPS sadaļu "Platību maksājumu iesniegums"!